کارت ویزیت

طراحی کارت ویزیت ، نمونه کارت ویزیت

نرخ چاپ کارت ویزیت در اصفهان طبق اتحادیه

نوع سفارش

قیمت(ریال)

تحویل(روز)

سلفون براق یکرو ۵5000 2
موضعی یکرو ۷5000 7
موضعی دورو ۷5000 7
یووی دورو ۷5000 7
سلفون مات یکرو ۶5000 7
سلفون مات دورو ۱0000 7
سلفون مات يكرو طرح دار ۷5000 10
کتان یکرو ۷5000 10
کتان دورو ۹0000 10
لمینت یکرو 4۵0000 12
لمینت دورو ۴۵0000 12
سلفون مات دورو طرح دار ۲۰0000 10
برچسب ۷5000 8
لیبل سی دی ۴۰0000 8
سلفون براق طرحدار ۶5000 7
+ نوشته شده در  ۸۹/۱۱/۰۹ساعت 13:50  توسط مهین  |